מדיניות האיכות

נשמח להשיב לכל שאלה

חברת ניג'ם פריד ובניו 2005 בע"מ

חברת ניג'ם פריד ובניו (2005) בע"מ רואה בהשגת רמת איכות גבוהה למוצריה דרך עיקרית לרכישת אמונם ושביעות רצונם של לקוחותיה, החברה רואה בזה תנאי הכרחי.
הנהלה החברה מאמינה שבסיס זה הכרחי, כדי להבטיח אספקת מוצרים ושירותים העומדים בדרישות הלקוח.

פרוט עקרונות מדיניות האיכות אותם ההנהלה מטפחת, מגשימה ומקפידה עליהם:

 • מימוש האיכות הרצויה תוך עמידה בזמנים, קיצור זמני תגובה ואספקה מוצרים ושירותים ברמה איכותית גבוהה.
 • פיתוח מדדי איכות במתן שירות והטמעת תרבות איכות והפקת לקחים.
 • הגדרה ובקרה של תהליכי שירות ובדיקה שיבטיחו שימור והוספת לקוחות מרוצים.
 • אבטחת איכות יעילה בכל הדרגים תמנע הוצאות מיותרות ותתרום לפעילותה היעילה של החברה.
 • מעורבות, מחויבות ומנהיגות לאיכות של מנהלים.
 • בקרה על ספקים חיצוניים
 • עמידה בחוקים, צווים ותקנות.
 • חשיבה מכוונת סיכונים והזדמנויות וקבלת החלטות מבוססת סיכונים והזדמנויות
 • כוח אדם, תוך הכשרתו באופן שוטף.
 • אחזקה ויישום של דרישות מערכת ניהול איכות ISO 9001:2015
 • דרישות איכות מספקי מנה"ר
 • שיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת האיכות.

חברת ניג'ם פריד ובניו (2005) בע"מ תפעל בכל המרץ לעמידה בדרישות ובציפיות הלקוח, תוך כדי שיפור מתמיד בכל תחומי פעילותה.
ההנהלה תביא לידיעת כל העובדים תוכן הנהלים על ידי קיום הדרכות.

תאריך: 08/02/2017
חתימה: טוני ניג'ם- מנכ"ל

סגירת תפריט
דילוג לתוכן